NATURVIN


Våra naturviner kommer från små italienska vingårdar som satsat på att behålla inhemska druvor som håller på att försvinna från jordbruket. Ett naturvin kännetecknas av att druvorna handplockas, jäsningen sker spontant och oftast utan tillsatser och hjälpmedel. Ett naturvin har ofta en fällning, vilket innebär att vinet kan upplevas lite grumligt. Våra naturviner produceras med miljövänliga odlingstekniker.